DVD - Gandhi

Han var en liten man som av ödet utvalts till att leda Indien till självständighet. Han genomförde inte sitt uppdrag i egenskap av hård krigare, istället tillämpade han vad han trodde var sanningar gamla som bergen: icke-våld och civil olydnad. Hans karisma fångade miljoner människor, men han påverkade också de brittiska inkräktarna, som varken kunde eller ville agera mot denne bestämde lille man.

135,00 kr